Duomenų apsauga

1. Informacijos internete turinys

Autorius neprisiima jokios atsakomybės už pateiktos informacijos aktualumą, tikslumą, išsamumą ar kokybę. Autoriaus atžvilgiu pretenzijos dėl atsakomybės, susijusios su materialaus ar nematerialaus pobūdžio žala, kilusia dėl pateiktos informacijos naudojimo ar nenaudojimo arba klaidingos ar neišsamios informacijos naudojimo, yra iš esmės eliminuojamos, jei nėra autoriaus tyčios ar dėl didelio neatsargumo įrodymų. Visa informacija yra neįpareigojanti. Autorius aiškiai pasilieka sau teisę be atskiro įspėjimo pakeisti, papildyti, ištrinti arba laikinai ar visam laikui nutraukti puslapių dalių arba visos informacijos viešinimą.

2. Nuorodos

Tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į kitus tinklalapius (internetinės nuorodos), nepatenkančių į autoriaus atsakomybės sritį, atveju atsakomybė taikoma tik tuo atveju, kai autorius žino apie turinį ir jam techniniu požiūriu būtų įmanoma ir priskirtina užkirsti kelią neteisėto turinio naudojimui. Šiuo atveju autorius aiškiai pareiškia, kad nuorodų pateikimo metu aiškiai neteisėto turinio puslapiuose, į kuriuos pateikiamos nuorodos, nebuvo. Dėl dabartinio ir būsimo susietų puslapių ar puslapių, į kuriuos pateikiamos nuorodos, apipavidalinimo, turinio ar autorių teisių autorius neturi jokios įtakos. Todėl šiuo atžvilgiu jis save aiškiai atsieja nuo visų susietų puslapių ar puslapių, į kuriuos pateikiamos nuorodos, pakeistų po to, kai buvo įdėtos nuorodos. Šis konstatavimas taikomas visoms interneto nuorodoms ir sąsajoms, paties [autoriaus] pateiktos  informacijos internete rėmuose, taip pat kitų asmenų įrašams autoriaus sukurtose svečių knygose, diskusijų forumuose, nuorodų sąrašuose, adresų sąrašuose ir visų kitų formų duomenų bazėse, prie kurių turinio yra galima išorinė prieiga su galimybe atlikti įrašus. Už neteisėtą, klaidingą ar neišsamų turinį ir ypatingai už žalą, atsiradusią dėl tokios informacijos naudojimo ar nenaudojimo, atsako tik puslapio, į kurį buvo pateikta nuoroda, teikėjas, ne tas asmuo, kuris per internetines nuorodas tik nukreipia į atitinkamą viešą turinį.

3. Autorių ir žymenų teisės

Autorius siekia visose publikacijose gerbti naudojamų nuotraukų, paveikslėlių, garso ir vaizdo įrašų bei tekstų autorių teises, naudoti savo paties sukurtas nuotraukas, paveikslėlius, garso ir vaizdo įrašus bei tekstus arba naudotis nelicenciniais paveikslėliais, garso ir vaizdo įrašais bei tekstais. Visiems internetinėje informacijoje nurodytiems ir galimai trečiųjų asmenų saugomiems prekių ženklams be jokių apribojimų taikomos atitinkamai galiojančios žymėjimo teisės nuostatos ir atitinkamų registruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien tik paminėjimas nereiškia, kad prekių ženklai nėra apsaugoti trečiųjų asmenų teisių! Išviešintų paties autoriaus sukurtų objektų autorines teises išlaiko puslapių autorius. Tokių paveikslėlių, garso ir vaizdo įrašų bei tekstų dauginimas ir naudojimas kitose elektroninėse arba spausdintose publikacijose neleidžiamas be aiškaus autoriaus sutikimo.

4. Duomenų apsauga

Jei informacijos internete rėmuose yra galimybė pateikti asmeninius ar verslo duomenis (elektroninio pašto adresus, vardus ir pavardes, pavadinimus, adresus), tuomet šie duomenys atskleidžiami iš vartotojo pusės aiškiai savanoriškais pagrindais. Naudojimas visomis siūlomomis paslaugomis ir jų apmokėjimas - jei techniškai įmanoma ir pagrįsta – leidžiamas taip pat nepateikiant tokių duomenų arba pateikiant anonimizuotus duomenis ar nurodant pseudonimą. Trečiųjų asmenų vykdomas impressum arba analogiškų duomenų skiltyje išviešintų kontaktinių duomenų, tokių kaip, pavyzdžiui, pašto adresų, telefono ir fakso numerių ir elektroninio pašto adresų naudojimas, siuntinėjant aiškiai neprašomą informaciją, yra draudžiamas. Esant šio draudimo pažeidimams, vienareikšmiškai yra pasiliekama teisė imtis teisinių veiksmų prieš taip vadinamų šlamštlaiškių siuntėjus.

5. Teisinis šio atsakomybės ribojimo galiojimas

Šis atsakomybės ribojimas laikytinas informacijos turinio, iš kurio pateikiama nuoroda į šį puslapį, internete dalimi. Jei šio teksto dalys ar atskiros formuluotės visiškai ar iš dalies neatitinka galiojančios teisės, neteko galios, tuomet likusios dokumento dalys nesikeičia jų turinio ir teisėtumo atžvilgiu.

6. Duomenų apdorojimas

Kiek mūsų puslapiuose yra renkami asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas ir pavardė, adresas ir elektroninio pašto adresai), tai atliekama, kiek įmanoma, savanoriškais pagrindais. Naudojimasis pasiūlymais ir paslaugomis, kiek įmanoma, visada galimas nepateikiant asmens duomenų. Mes atkreipiame dėmesį, kad duomenų perdavimas internete (pvz., bendraujant elektroniniu paštu) gali turėti saugumo spragų. Visiška duomenų apsauga trečiųjų asmenų prieigos atžvilgiu nėra įmanoma.

Tretiesiems asmenims naudoti impressum skiltyje paskelbtus privalomus kontaktinius duomenis, siuntinėjant aiškiai neprašomą reklamą ir informacinę medžiagą, yra griežtai draudžiama. Svetainių valdytojai aiškiai pasilieka sau teisę imtis teisinių veiksmų neprašytos reklaminės informacijos, pavyzdžiui, šlamštlaiškių, siuntinėjimo atveju.

7. „Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja taip vadinamus slapukus, tekstines rinkmenas, kurios saugomos Jūsų kompiuteryje ir kurios įgalina analizuoti, kaip Jūs naudojatės svetaine. Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine yra paprastai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten saugoma.

IP anonimizavimo aktyvavimo šioje svetainėje atveju Jūsų IP adresas prieš tai „Google“ sutrumpinamas, tačiau tik Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas yras perduodamas „Google“ serveriui JAV ir ten sutrumpinamas.

Šios svetainės valdytojo pavedimu „Google“ naudos šią informaciją, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės svetaine, norėdama sudaryti ataskaitas apie svetainės veiklą ir teikti kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas svetainės valdytojo atžvilgiu. Jūsų naršyklės  perduotas IP adresas „Google Analytics“ veiklos rėmuose nebus susietas su kitais „Google“ duomenimis.

Jūs galite atsisakyti saugoti slapukus, atitinkamai koreguodami savo naršyklės programinės įrangos nustatymus; tačiau mes atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šiuo atveju Jūs galbūt galėsite visa apimtimi naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, Jūs taip pat galite užkirsti kelią tam, kad slapukų pagalba nebūtų „Google“ kaupiami duomenys, susiję su Jūsų svetainės naudojimusi (įskaitant Jūsų IP adresą), ir šių duomenų „Google“  apdorojimui, parsisiųsdami ir instaliuodami toliau pateikiamoje nuorodoje esantį naršyklės įskiepį (dabartinė nuoroda yra http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

+371 60002121
@
shop@bohnenkamp.lv

* Mandatory fields

Do you need help?
Click the Help icon on the right to open shop usage tutorials and tutorials.